Skip to main content

Informacja

2017-09-19

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości: Jelonki, Krupin, Rejsyty, Lepno, Gołutowo oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze przetargu. Ogłoszenie do pobrania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości: Jelonki, Krupin, Rejsyty, Lepno, Gołutowo oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.