Skip to main content

Informacja

2018-03-29

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Krupin – Kiersity i Święty Gaj oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Krupin – Kiersity i Święty Gaj oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.