Skip to main content

Informacja

2018-08-24

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki i na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ umieszczona została informacja o wynikach przetargów ogłoszonych na dzień 23.08.2018 roku na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych w obrębie geodezyjnym Krupin.

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Śliwica i Budki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 26.09.2018 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki położonej w obrębie geodezyjnym Śliwica.  Ogłoszenie do pobrania.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Śliwica i Budki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/