Skip to main content

Informacja

2018-09-06

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy informacyjnej sołectwa Rychliki umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej sołectwa Rychliki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/