Skip to main content

Informacja

2018-10-04

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zamieszczona została informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 26.09.2018 r. na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Śliwicy  Gm. Rychliki.

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Rejsyty, Lepno, Buczyniec, Dziśnity, Gołutowo, Protowo, Sójki i w Wopitach oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w w/w wym. miejscowościach oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.