Skip to main content

Informacja

2013-04-19

Urząd Gminy w Rychlikach przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata będzie  naliczona według najwyższej stawki i od osób zameldowanych na danej nieruchomości.