Skip to main content

Informacja dla rolników

2017-09-01

Uprzejmie  informuję,  że  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  na  podstawie  §  13  ust.  8 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  27  stycznia  2015 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) ogłosił wysokość stawek pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku  szkody  w  wysokości  co  najmniej  70%  danej  uprawy  na  powierzchni  występowania  tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.

Poszkodowani producenci mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  właściwego  ze  względu  na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od 13 do 27 września 2017 r.
Więcej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.