Skip to main content

Informacja dla zainteresowanych wyborami ławników w 2011 roku

2011-06-08

Szanowni Państwo, planujemy, że pełna informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników kadencji 2012 – 2015 ukaże się na stronie Urzędu Gminy Rychliki w dniu 14 czerwca 2011 roku.
Uprzejmie wyjaśniamy, że dnia 30 maja 2011 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.,Nr 109, poz. 627) która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zgłaszania kandydatów na ławników. Przepisy tej ustawy wejdą w życie dnia 14 czerwca 2011 roku.

Ponadto, na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 6 czerwca 2011 r. w zakładce Sądy powszechne, w informacjach dla tego działu czytamy, cyt. “W związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zmianie ulegnie m.in. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika”. Z uwagi na powyższe, uprzejmie informujemy, że pełną informację w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników łącznie z wzorami wymaganych dokumentów zamieścimy po wejściu w życie cytowanej na wstępie ustawy, a także po ukazaniu się rozporządzenia.
Jednocześnie podajemy, że :
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Rychliki po dniu 30 czerwca 2011 roku, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych określonych w przepisach prawa dla tych wyborów, Rada Gminy pozostawi bez dalszego biegu.
Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów.
Za poprzednią mylną informację , przepraszamy.

 

Pobierz:

  1. Karta na ławnika
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości