Skip to main content

Informacja dotycząca stypendium Instytutu Szwedzkiego

2013-12-16

Instytut Szwedzki rozpoczął nabór podań o stypendia naukowe Visby Program w ramach Baltic Sea Region Cooperation, przeznaczone dla studentów i naukowców z Polski (a także z Białorusi, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Rep. Mołdawii, Rosji i Ukrainy), którzy w roku akademickim 2013/2014 planują prowadzić badania lub studiować (post-graduate studies) na szw. uczelniach wyższych.
Aplikanci z Polski mogą ubiegać się o stypendia na poziomie doktoranckim lub wyższym (dla niektórych z ww. krajów przewidziane są również stypendia na poziomie magisterskim).

Termin składania zgłoszeń dla kandydatów z Polski upływa 15.01.2014 r. Przy stypendiach dla aplikujących na studia magisterskie (z innych ww. krajów) obowiązują odmienne terminy: I etap do 16.01.2014 i II etap 1-11.02.2014.
Dodatkowe informacje dostępne są w załącznikach do niniejszej wiadomości oraz na stronie: www.studyinsweden.se.
IS zachęca także do odwiedzenia strony internetowej: https://eng.si.se/areas-of-operation/cooperation-in-the-baltic-sea-region/.

Osobą kontaktową w IS w spr. stypendiów jest p. Markus Boman:
Markus Boman
Programme Manager | Talent Mobility Unit
P +46 (0) 8-453 78 00 | M + 46 (0) 73-231 85 00
www.si.se | www.sweden.se

K. Barcikowska