Skip to main content

Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

2019-10-29

Wójt Gminy Rychliki informuje, że osoby zainteresowane usunięciem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w roku 2020 z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” proszone są o składanie zgłoszeń w terminie do 22 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy w Rychlikach (sekretariat).

 

Druki formularzy dostępne są w Urzędzie Gminy (pokój nr 5A), u sołtysa oraz na stronie internetowej: www.rychliki-ug.bip-wm.pl

Informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach

(pokój nr 5A) lub pod numerem telefonu 55 248 81 60.

Wójt Gminy Rychliki

/-/ Zbigniew Lichuszewski