Skip to main content

Informacja

2013-10-14

Dołącz do ogólnopolskiego monitoringu funduszu korkowego!
Fundusz korkowy (zwany także kapslowym) to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol.  W skali kraju to rocznie ponad 700 mln zł, które samorządy powinny przeznaczać w całości na działania przeciwdziałające problemom wynikających z uzależnień od alkoholu  i narkotyków.

Niestety – z monitoringów prowadzonych przez Sieć Obywatelską – Watchdog Polska wynika, że fundusz korkowy dość często  nie jest wykorzystywany w prawidłowy sposób.
Dotychczasowe monitoringi ujawniły m.in.,  że  gminy nie wydają całości funduszu na cele, którym służy. Niekiedy nawet 40% środków przesuwa się do budżetu ogólnego i finansuje z nich inne działania gminy.

A jak jest w Twojej gminie? Sprawdź to podczas monitoringu!
Jako mieszkaniec/mieszkanka gminy masz prawo oceniać czy środki z funduszu korkowego wydawane są w sposób efektywny i zgodny przeznaczeniem.     
Zachęcamy organizacje, grupy nieformalne i osoby indywidualne do przesyłania swoich aplikacji!

Dołącz do monitoringu funduszu korkowego 2013/2014!
W ramach tegorocznej ogólnopolskiej akcji, razem z naszymi partnerami lokalnymi, proponujemy:
•    bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia monitoringu.  Pokrywamy koszty dojazdu do Warszawy, noclegu i wyżywienia. Termin: 29 XI-1 XII;
•    narzędzie internetowe wspomagające zbieranie oraz analizę danych, a także ułatwiające kontakt z innymi uczestnikami i uczestniczkami monitoringu;
•    wsparcie ekspertów oraz opiekę koordynatora lokalnego przez cały okres trwania akcji;
•    zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem monitoringu do 800 zł.

Podczas monitoringu:
•    przekonasz się, że już sama obserwacja poczynań władz zwiększa efektywność gospodarowania środkami publicznymi i (z czasem) tworzy modę na przejrzystość życia publicznego.
•    zwiększysz skuteczność profilaktyki uzależnień w Twoim środowisku lokalnym, a w związku z tym  komfort  życia i poziom bezpieczeństwa.
•    poznasz metodologię prowadzenia monitoringów oraz innych działań strażniczych. – Twoja gmina nie będzie miała przed Tobą już żadnych tajemnic.
•    być może zmobilizujesz innych mieszkańców do udziału w życiu publicznym oraz współdziałania na rzecz miejscowej społeczności.
•    zwiększysz swoją rozpoznawalność i wzmocnisz pozycję liderską – jasno zakomunikujesz otoczeniu, że obywatelska dociekliwość jest ważna!
•    poznasz ludzi z całej Polski, którzy podobnie jak Ty zaangażowali się w monitoring funduszu korkowego.

Twój udział w monitoringu przełoży się na pozytywne zmiany w Twojej gminie!
W gminach, w których prowadziliśmy we współpracy z mieszkańcami monitoring:
• pojawia się więcej informacji o pomocy udzielanej w ramach funduszu,  rośnie jej dostępność
 • gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych są konsultowane z organizacjami społecznymi i niezależnymi ekspertami
•  w Bielsku Białej zaprzestano finansowania Straży Miejskiej ze środków korkowych
• w Kędzierzynie-Koźlu „odzyskano” 300 tys. zł kapslowego, którymi wcześniej zasilano budżet ogólny miasta

Wejdź na www.siecobywatelska.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy!
 Rekrutacja trwa do 13 listopada!

MASZ PYTANIA?
Napisz: korkowe@siecobywatelska.pl
lub zadzwoń 228447355