Skip to main content

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach

2010-10-25


INFORMACJA
o działalności Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach
powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych 2010

Gminna Komisja Wyborcza w Rychlikach powołana przez Komisarza Wyborczego w Elblągu dnia 07 października 2010 roku w składzie:

 1. Danuta Czyczło – Przewodniczący
 2. Halina Stefaniak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Irena Janina Pieczywek – członek
 4. Krystyna Chojnacka-Borosiewicz – członek
 5. Monika Kobyra – członek
 6. Wiesław Walewski – członek
 7. Kazimierz Nożewski – członek

 

Rozpoczęła działalność pierwszym posiedzeniem dnia 11 października 2010 roku. Komisja ustaliła dyżury związane z rejestracją kandydatów na radnych oraz wójtów , która to informacja podana została do publicznej wiadomości.

Dnia 22 października br upłynął termin zgłaszania kandydatów na radnych Rady Gminy Rychliki.
Kandydatów zarejestrowało 5 Komitetów Wyborczych tj.

 

 1. Komitet Wyborczy Wyborców „Jelonki- Jesteśmy Razem” , który zarejestrował jedną listę w 1 okręgu , zgłaszając ogółem 1 kandydata na radnego,
 2. Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Kiejdo „Dobry Gospodarz”, który zarejestrował listy w 11 okręgach , zgłaszając ogółem 13 kandydatów na radnych,
 3. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zarejestrował listy w 8 okręgach, zgłaszając ogółem 9 kandydatów na radnych,
 4. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowo-Ludowe, który zarejestrował listy w 9 okręgach, zgłaszając ogółem 12 kandydatów na radnych,
 5. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP, który zarejestrował listy w 8 okręgach, zgłaszając ogółem 11 kandydatów.

Ogółem zarejestrowano 46 kandydatów na radnych do Rady Gminy Rychliki.
W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nr 8 zgłoszono 1 kandydata na radnego. Komisja wystosowała obwieszczenie wzywające do zgłaszania list w tym okręgu (termin zgłoszeń upływa w dniu 29.10.2010r).

Do dnia 27.10.2010r. do godz. 2400 trwa rejestracja kandydatów na wójta Gminy Rychliki.

Dalsza praca Komisji przebiegała będzie zgodnie z kalendarzem wyborczym.
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Rychlikach
/-/ Danuta Czyczło