Skip to main content

Informacja GOPS Rychliki

2013-08-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach uprzejmie informuje, że Środowiskowy Hufiec Pracy 14-1 OHP w Elblągu prowadzi rekrutację młodzieży  do Gimnazjum dla dorosłych oraz Zasadniczych Szkół Zawodowych na rok szkolny 2013/2014. Młodzież może być kierowana do ww. jednostki przez MOPS-y, GOPS-y, pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.

Hufiec zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczo-psychologiczną comiesięczne paczki żywnościowe dla najuboższych w ramach współpracy z Elbląskim Bankiem Żywności.
Informacji szczegółowych udziela: Środowiskowy Hufiec Pracy 14-1 OHP ; 82-300 Elbląg, ul. Junaków 5
Tel. (55)233-20-38/e-mail: shpelblag@ohp.pl