Skip to main content

Informacja Koła Łowieckiego “ŻUBR”

2019-01-18

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego “ŻUBR” w Elblągu działając na podstawie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii nr GlWz-403-736/2018 z dnia 28.12.2018 r. a także zgodnie z zaleceniami Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu nr Ldz. 374/18 z dnia 28.12.2018 r. informuje, że w dniach 20.01.2019 r.i 27.01.2019 r. w obwodzie łowieckim nr 189 dzierżawionym przez nasze koło przeprowadzone zostaną dodatkowe polowania zbiorowe/wielkoobszarowe.

Ma to na celu efektywne ograniczenie populacji dzików poprzez synchronizację działań poszczególnych kół łowieckich, dzierżawiących sąsiadujące ze soboą obwody łowieckie. W efekcie końcowym ma zostać zminimalizowane rozprzestrzenianie się choroby ASF.