Skip to main content

Informacja o cenach wody i ścieków

2019-09-10

Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach przypomina, że zgodnie z decyzją Nr GD.RET.070/99D2/2018KR PGW Wody Polskie z dnia 7 sierpnia 2018r. wprowadza się nową taryfę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Z dniem 11.09.2019 roku obowiązują następujące stawki:
woda 4.48zł netto/1m3 – 4.84zł brutto
ścieki 4.81zł netto/1m3 – 5.19zł brutto.

Czas obowiązywania taryfy to okres 12 miesięcy. Do końca 2019 roku obowiązuje bonifikata do 1m3 wody w wysokości 0,20gr.

Kierownik              
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Rychlikach