Skip to main content

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach

2018-09-12

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach z dnia 12 września 2018 roku

Gminna Komisja Wyborcza w Rychlikach podaje informację o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy Rychliki.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach

Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki – pokój nr 4

– telefon kontaktowy 514875049 do Przewodniczącej Komisji – Danuta Olszanicka

– telefon kontaktowy 696648216 do Zastępcy Przewodniczącej Komisji – Grażyna Ochalik

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych Rady Gminy Rychliki

– od dnia 13.09.2018 r. do dnia 14.09.2018 r. w godzinach od 15.00 do 20.00,

– dnia 15.09.2018 r. od godz. od  12.00 do godz. 16.00,

– dnia  17.09.2018 r. od godz. 15.00 do godz. 24.00.

                                                                      

                                                                         Przewodnicząca

                                                       Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach

                                                                   Danuta  Olszanicka