Skip to main content

Informacja o odwołaniu przetargu

2016-07-14

Wójt Gminy Rychliki  – o d w o ł u j e –  ogłoszony na dzień 09 sierpnia 2016r. na godz. 10°° drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości: oznaczonej w ewidencji gruntów nr 148/15 o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr  EL1E/00032702/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Zarządzeniem Nr 61.2016 Wójta Gminy Rychliki z dnia 04 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność uregulowania stanu prawnego posadowionych urządzeń elektroenergetycznych.  
Dodatkowe informacje o odwołaniu przetargu oraz ogłoszeniu kolejnego przetargu można uzyskać na Urzędzie Gminy w Rychlikach (pok.2a), tel. (55) 248-81-50 lub 55.
Informacja o odwołaniu przetargu zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Rychliki www.rychliki.pl. I w BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/   oraz na tablicy ogłoszeń urzędu i sołectwa Rychliki.