Skip to main content

Informacja o ogłoszonych przetargach

2020-06-04

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin – Kiersity i Protowo oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zamieszczone zostały ogłoszenia o ogłoszonych na dzień 09.07.2020r.  pierwszych przetargach ustnych na sprzedaż działek nr 2/12, nr 2/13 i nr 2/14, obręb Krupin Gmina Rychliki. Treść ogłoszeń do pobrania tutaj (działki nr 2/12 oraz 2/13) i tutaj (działka nr 2/14).