Skip to main content

Informacja o ogłoszonych przetargach

2018-05-25

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki,  na tablicy informacyjnej w miejscowości Święty Gaj i Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonych na dzień 29.06.2018r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki (budynek usługowy w Świętym Gaju i nieruchomości w Krupinie).

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Święty Gaj,  Krupin Kiersity oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/