Skip to main content

Informacja o posiedzeniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

2011-09-28

W dniu 28 września 2011r. w Rychlikach odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Wójt Gminy Rychliki uroczyście powitał członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, życząc wytrwałości w realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania członkowie Gminnego Zespołu zapoznali się z zarządzeniem Wójta Gminy Rychliki, podpisali list intencyjny, zapoznali się z ofertą szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i dokonali wyboru oferty, oraz ustalili termin kolejnego spotkania.

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą: Bożena Helwak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach – przewodnicząca Zespołu; Maria Ziółkowska – specjalista pracy socjalnej – zastępca przewodniczącej Zespołu; Barbara Winiarczyk – specjalista pracy socjalnej; Marzena Białogrzywa – aspirant pracy socjalnej; Marianna Mazur – pedagog szkolny Zespołu Szkół w Rychlikach oraz Szkoły Podstawowej w Jelonkach; asp. sztab. Robert Papierowski – Kierownik rewiru dzielnicowych Komisariat Policji w Pasłęku; Alicja Kasperowicz- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Andrzej Krzykwa – starszy kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu; Jacek Pipczyński –kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu; Mariusz Dudziński – lekarz dent. z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie, w Pasłęku.