Skip to main content

Informacja o przetargu

2020-03-25

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa, w Rychliki oraz na stronie internetowej UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenia o ogłoszonym na dzień 30 kwietnia 2020 roku, II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 219/5 obręb Rychliki. Treść ogłoszenia do pobrania.