Skip to main content

Informacja o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego w miejscowości Krupin do sprzedaży

2015-10-05

Przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Krupin, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 06.10.2015r. wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal w budynku nr 7 w Krupinie) – na rzecz najemcy (wykaz nr 6840.I.6.2015 z dnia 05.10.2015r.).

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.

http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=127973