Skip to main content

Informacja o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

2018-05-17

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Kwietniewo i Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (w Krupinie i Kwietniewie) oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej. Treść wykazów do pobrania. 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości  Kwietniewo i Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.