Skip to main content

Informacja

2012-07-05

Rychliki, dnia 05 czerwca 2012 roku

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach

Informuję , że w dniu 03 lipca 2012 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki odbył się konkurs w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach.
W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydata, został nim pan Mirosław Szewczun.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w/w osoba zdobyła wymaganą ilość punktów.

Wójt Gminy Rychliki
 mgr Henryk Kiejdo