Skip to main content

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika GZK w Rychlikach

2015-05-18

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany nw. kandydat:

Pan Janusz Otręba, zam. Pasłęk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 4 kandydatów, z których wszyscy spełniali wymogi formalne i przystąpili do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego.

Największą liczbę punktów w procesie rekrutacji uzyskał Pan Janusz Otręba, zam. Pasłęk.

Henryk Kiejdo    
Wójt Gminy Rychliki