Skip to main content

Informacja o wynikach przetargów

2017-10-26

Informacja o wynikach przetargów ustnych ograniczonych ogłoszonych na dzień 26.10.2017r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Wójt Gminy Rychliki informuje, że ogłoszone na dzień 26.10.2017r. przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy zakończyły się wynikiem negatywnym – do przetargu nikt nie przystąpił.

Informacja o wynikach przetargu – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/