Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2018-01-19

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku przetargu ogłoszonego na dzień 11.01.2018r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.