Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2018-11-15

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja  o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 15.11.2018 roku, na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy (działka rolna nr 164/5 położona w Rychlikach).

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki i BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.