Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2016-06-23

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22.06.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 22 czerwca 2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 148/15 o pow. 0,0900 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
– cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 21 384,00 zł.
– wadium: 2500,00 zł.   
– wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba.
– przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak uczestników przetargu.
Osoba która wpłaciła wadium, nie przystąpiła do przetargu.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 148/14 o pow. 0,0700 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
– cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 17 170,00 zł.
– wadium: 2000,00 zł.   
– wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba.
– przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak uczestników przetargu.
Osoba która wpłaciła wadium, nie przystąpiła do przetargu.