Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2015-11-23

Informacja o wynikach drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 20.11.2015r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 20.11.2015r. ogłoszony był pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 250/2 o pow. 0,1544 ha,  położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki arkusz mapy 1, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
– Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 14 200,00 zł.
– Wadium: 1000,00 zł.   
– Do przetargu nikt nie przystąpił, brak wadium