Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2016-11-03

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25.10.2016r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 25.10.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, nieograniczone na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 288/2 o pow. 5,5100 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 2, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Elblągu,  VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
– stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego z 1 ha wynosiła: 8 q pszenicy,
– wadium: 500,00 zł,
– wadium wpłaciły 3 osoby,
– najwyższa stawka czynszu dzierżawnego z 1 ha osiągnięta w przetargu: 30 q pszenicy,
 – dzierżawcą nieruchomości został p. Daniel Fornal.

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości rolnej oznaczonej nr 146/12 o pow. 0,7856 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki,  wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
– stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego z 1 ha wynosiła: 8 q pszenicy,
– wadium: 80,00 zł,
– wadium wpłaciła 1 osoba,
– najwyższa stawka czynszu dzierżawnego z 1 ha osiągnięta w przetargu: 9 q pszenicy,  
– dzierżawcą nieruchomości został p. Sławomir Komycz.

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki ogródkowej oznaczonej nr 8/2 o pow. 0,07890ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Gołutowo miejscowość Dziśnity arkusz mapy 2, Gmina Rychliki,  wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00068465, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
– stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m², wynosiła: 0,10 zł,
– wadium: 15,00 zł,
– nikt nie przystąpił do przetargu, brak wadium.