Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2016-08-08

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 29.07.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 29.07.2016r. ogłoszony został drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

 

  • miejsce przetargu: Urząd Gminy w Rychlikach
  • przedmiot przetargu: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 59,06 m², w budynku nr 6 położonym w Krupinie, wpisanego do księgi wieczystej nr EL1E/00067958/0, wraz z udziałem wynoszącym 362/1000 części wspólnych i niepodzielnych budynku i urządzeniach oraz udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/19 o powierzchni 0,0941 ha (zabudowanej budynkiem mieszkalnym o czterech lokalach mieszkalnych), wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00056544/5 i 1/9 udziału w działce oznaczonej nr 4/21 o powierzchni 0,0193 ha, zabudowanej szambem (do którego podłączony jest przedmiotowy lokal), wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00061937/5, położone w Krupinie, obręb geodezyjny Krupin  arkusz mapy 1 Gmina Rychliki.
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 34 704,00  – słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 00/100.
  • wadium: 2500,00 zł
  • wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła osoba
  • do przetargu dopuszczone została 1 osoba
  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 35 054,00 zł.
  • nabywca nieruchomości: Urszula Wiśniewska.