Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu ogłoszonego na dzień 15.01.2016r.

2016-01-25

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 15.01.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/55 o pow. 0,0055 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 18,00m², w zabudowie szeregowej, położonej w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00068384/2,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
– cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 2006,00 zł.
– wadium: 200,00 zł.   
– wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba.
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  2016,00 zł.
– nabywcą nieruchomości ustalono: p. Sławomira Sadlińskiego.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 2, wraz z udziałem wynoszącym 0,170 części wspólnych i niepodzielnych budynku i udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/7  o pow. 0,3589 ha, położonej w Rejsytach,  w obrębie geodezyjnym Wopity arkusz mapy 3 Gmina Rychliki, na której znajduje się budynek nr 2 wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00075340/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 43 305,00 zł.
– wadium: 3500,00 zł.
– przetarg nie odbył się – brak wadium.