Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu ustnego

2016-05-17

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, z dnia 13.05.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, zakończonego wynikiem negatywnym.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) informuję, że na dzień 13.05.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 1 o powierzchni użytkowej 59,06 m², w budynku nr 6 położonym w Krupinie, wpisanego do księgi wieczystej nr EL1E/00067958/0, wraz z udziałem wynoszącym 362/1000 części wspólnych i niepodzielnych budynku i urządzeniach oraz udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/19 o powierzchni 0,0941 ha (zabudowanej budynkiem mieszkalnym o czterech lokalach mieszkalnych), wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00056544/5 i 1/9 udziału w działce oznaczonej nr 4/21 o powierzchni 0,0193 ha, zabudowanej szambem (do którego podłączony jest przedmiotowy lokal), wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00061937/5, położone w Krupinie, obręb geodezyjny Krupin  arkusz mapy 1 Gmina Rychliki,
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 38 560,00zł – słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100,
– wadium: 2500,00 zł,
– brak uczestników, nikt nie wpłacił wadium.

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/16 o powierzchni 0,0036 ha, zabudowanej – budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr  EL1E/00068384/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2 247,00 – słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 00/100,
– wadium: 200,00 zł,
 – brak uczestników, nikt nie wpłacił wadium.

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/61 o powierzchni 0,0952 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00068463/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 17 412,00 – słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100.
– wadium: 2000,00 zł.

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/50 o powierzchni 0,0138 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00068463/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1740,00 – słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści  złotych 00/100.
– wadium: 100,00 zł,
– brak uczestników, nikt nie wpłacił wadium.

Sprzedaż ww. nieruchomości w I przetargu ustnym nieograniczonym zakończyła się wynikiem negatywnym – brak uczestników – w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium.