Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2015-11-03

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 30.10.2015r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 30.10.2015r. ogłoszony był pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/55 o pow. 0,0055 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni uźytkowej18,00m², w zabudowie szeregowej, położonej w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00068384/2,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
– Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 3 086,00 zł.
– Wadium: 500,00 zł.   
– Do przetargu nikt nie przystąpił, brak wadium