Skip to main content

Informacja o wynikach

2016-03-08

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 01.03.2016r. na dzierżawę  nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 01.03.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, nieograniczone na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej (ogródkowej) na okres do dnia 31.12.2017r. oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/31 o pow. 0,0505 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Gołutowo miejscowość Dziśnity Gmina Rychliki.

  • przetarg ogłoszony został na dzień 01 marca  2016r.,
  • stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m² – 0,09 zł,
  • wpłynęło 1 wadium,
  • najwyższa stawka czynszu dzierżawnego  osiągnięta w przetargu: 0,14 zł za 1 m²,
  • dzierżawcą nieruchomości została: p. Danuta Borowiec.

Informacja o wynikach