Skip to main content

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego

2018-01-12

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 11.01.2018 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
Wójt Gminy Rychliki informuje, że ogłoszony na dzień 11.01.2018 r. przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu nikt nie przystąpił.

Informacja o wyniku przetargu – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.