Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2020-08-20

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=166029 zostałaa zamieszczona informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/23 położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki, ogłoszonego na dzień 12.08.2020r. Treść informacji do pobrania.