Skip to main content

Informacja o wynikach przetargów

2020-09-11

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone informacje o wynikach ogłoszonych na dzień 11.09.2019r. przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż następujących nieruchomości gminnych: