Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2018-08-31

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zamieszczona została informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, ogłoszonego na dzień 23.08.2018 r. na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Kwietniewie  Gm. Rychliki.