Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2018-12-21

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, zamieszczona została informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 13.12.2018 r. na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w budynku nr 2 w Rejsytach obręb geodezyjny Wopity, Gm. Rychliki.