Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2019-09-20

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 18.09.2019 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 4/27 obręb Krupin.