Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2020-06-17

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku II przetargu, ogłoszonego  na dzień 09.06.2020 r., na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 146/21 obręb Jelonki, stanowiącej własność Gminy. Pobierz treść ogłoszenia.