Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu ustnego

2019-04-17

Informacja o wyniku przetargu ustnego, ogłoszonego na dzień 10 kwietnia 2019 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy. 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) informuję, że na dzień 10.04.2019 roku, ogłoszone zostały przetargi, na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

 

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146/19 o powierzchni 0,1680 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

– Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 39 990,00 zł netto/brutto – słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 netto/brutto.

 • wadium: 3 000,00 zł;
 • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
 • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

                

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146/20 o powierzchni 0,1680 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

– Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 39 990,00 zł netto/brutto – słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 netto/brutto.

 • wadium: 3 000,00 zł;
 • wadium: 3 000,00 zł;
 • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
 • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym