Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu ustnego

2019-02-15

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, zamieszczona została informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 07.02.2019 r. na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/22 o pow. 0,2537 ha, położona w Sójkach, obręb geodezyjny Sójki, gm. Rychliki.