Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2018-02-16

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zamieszczona została informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 08.02.2018r. na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej nr 288/2 o pow. 5,51 ha, położonej w Rychlikach.