Skip to main content

Informacja o zakończonych przetargach

2019-08-19

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została umieszczona informacja o wynikach ogłoszonych na dzień 08.08.2019 roku i na dzień 13.08.2019 roku, przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych.