Skip to main content

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

2019-01-22

Uprzejmie informuje, że powiatowy lekarz weterynarii jest organem, któremu przysługuje prawo przyznawania kwalifikacji umożliwiających wykonywanie uboju poza rzeżnią do celów własnej konsumpcji domowej oraz realizowania bezpośrednich dostaw małych ilości drobiu, królików i zajęcy, w sposób nie powodujący u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia (§l1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 205 poz. 2102 ze zm.).

Jest to najprostszy sposób zdobycia kwalifikacji umożliwiających prowadzenie w gospodarstwie uboju bez narażania się na zarzuty naruszenia przepisów o ochronie zwierząt. W związku z powyższym niniejszym zgłaszam gotowość do przeprowadzenia, na terenie Państwa gmin, szkolenia umożliwiającego nabycie w/w kwalifikacji i jednocześnie proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród mieszkańców gminy.Szkolenia, a których mowa powyżej, przeprowadziłem już na terenie gminy Milejewo i Młynary (wzięły w nich udział zainteresowane osoby z gmin Milejewo, Młynary i Tolkmicko). Osoby, które wzięły udział w szkoleniu i otrzymały stosowane zaświadczenia, bardzo pozytywnie wyrażały się o takim sposobie załatwienia sprawy przedmiotowych szkoleń. W związku z powyższym liczę na Państwa współpracę w tym zakresie.