Skip to main content

Informacja WIORiN w Olsztynie

2013-04-11

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Delegatura w Eblągu, w zwiazku z nadal stwierdzanymi przypadkami wywozu polskich bulw ziemniaków do innych państw członkowskich UE z pominięciem obowiązujących wymagań i procedur w tym zakresie (między innymi bez stosownych zaświadczeń i oznakowań), wznowił akcję informacyjną mającą na celu przypomnienie producentom oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym obrotem ziemniaków – zasad przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich UE.

Informację o wymaganiach obowiązujących przy przemieszczaniu przesyłek polskich ziemniaków do innych państw można pobrać tutaj