Skip to main content

Informacja Wójta Gminy Rychliki

2019-01-30

Jako Wójt Gminy Rychliki, pragnę odnieść się do sytuacji do jakiej doszło w sprawie mającego się odbyć w dniu 27.01.2019 r. spotkania Warmińskiego Związku Pszczelarzy w sali przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach. Sala nie mogła zostać wynajęta, ponieważ nie zostały spełnione warunki formalne, nie złożono pisemnego wniosku o wynajęcie tej sali. Pismem z dnia 5.12.2018r Pan Henryk Kiejdo, Prezes WZP w Rychlikach, został poinformowany o konieczności składania każdorazowo takiego wniosku do Wójta Gminy.

Urząd Gminy takiego dokumentu nie otrzymał. Ze względów organizacyjnych, zgodnie z nowo przyjętymi zasadami, nie ma możliwości zarezerwowania sali z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym i bez złożenia pisemnego wniosku. Każda osoba fizyczna, organizacja lub instytucja zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek do Wójta na konkretny termin wynajmu sali.
Jako gospodarz gminy chcę też aby korzystanie z mienia gminnego miało charakter uporządkowany i przejrzysty dla wszystkich. Jednocześnie oświadczam, że nie jest prawdą że utrudniam pracę i spotkania Związkowi. Wręcz przeciwnie wyrażam wolę współpracy z Warmińskim Związkiem Pszczelarzy w Rychlikach, a nawet podpisać odpowiednie porozumienia w tej sprawie.
W załączeniu skan pisma z dnia 05.12.2018 r. do Presa WZP w Rychlikach.
Pismo do WZP w Rychlikach

Wójt Gminy Rychliki      
Zbigniew Lichuszewski